سرای پدری

معمار: طراحان و بناکنندگان زاو مکان: خوانسار، اصفهان، ایران سال: ۱۳۹۰…

پردیس سینمایی ملت

معمار: مهندسان مشاور حرکت سیال | رضا دانشمیر، کاترین اسپریدونف مکان: تهران، ایران سال ساخت: ۱۳۸۷-۱۳۸۲ مساحت پروژه: ۶۰۰۰ مترمربع مهندس سازه: حمید باستانی پاریزی…