برج جام

معماران: مهندسان مشاور حرکت سیال | رضا دانشمیر، کاترین اسپریدونف مکان: تهران، ایران سال ساخت: ۲۰۱۰-۲۰۱۵ مساحت: ۶۴۰۰۰ مترمربع…