کارخانه توسن تجهیز

معماران: دفتر منظر بوم نقش | شهاب میرزائیان مهابادی، احسان نادری مکان: پارک فناوری پردیس، تهران، ایران مساحت: ۷۵۰ مترمربع سال: ۱۳۹۵-۱۳۹۳ تیم طراحی: محمد ابراهیم تاجیک، امید محمدی، کسری شفیع زاده، حسین…

آپارتمان ژوان

معماران: دفتر منظر بوم نقش | شهاب میرزائیان مهابادی مکان: سمنان، ایران مساحت: ۹۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴-۱۳۹۱ تیم طراحی: محسن خانمحمدی، امیر سیاوش قربانی، علیرضا هوبخت طراحی آپارتمان ژوان سمنان به گونه ای …

آپارتمان سفید

معماران: دفتر منظر بوم نقش | شهاب میرزائیان مهابادی، رامین قدس مکان: لواسان، تهران، ایران مساحت: ۸۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تیم طراحی: امیر سیاوش قربانی، امید محمدی، محمد ابراهیم تاجیک، کسری شفیعی‌زاد…

برج اداری وزرا

معماران: پادرا پایا پارس، منظر بوم نقش | پونه وکیلیان و آرش سجادی، شهاب میرزاییان مهابادی و علی هادی‌مقدم مکان: تهران، ایران مساحت: ۳۳۰۰۰ مترمربع سال: ۹۴-۱۳۹۳ تیم طراحی: کاوه خواجویی، محمد ابراهیم تاج…