ساختمان اداری پسیان

معمار: مهندسین مشاور نگین شهر آینده | علی نقوی نمینی مکان: تهران، ایران مساحت: ۷۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۶ تیم طراحی:  عطیه اکرمی، میلاد انصافیان، امیر لک‌پورلکی، شیرین مشیری، فرزانه مجتبوی، خورشید مظاهری،…

آپارتمان ۱۱۱ مهرشهر

معماران: مهندسین مشاور نگین شهر آینده | علی نقوی نمینی مکان: مهرشهر، کرج، ایران مساحت: ۱۸۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۲ تیم طراحی: امیر لکپور، میلاد انصافیان، عطیه اکرمی، شیرین مشیری، خورشید مظاهری، شهداد بادیه…

میدان ورودی پارک آب و آتش تهران

معماران: مهندسین مشاور نگین شهر آینده | علی نقوی نمینی مکان: تهران، ایران مساحت: ۳۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۱ تیم طراحی: فرشاد کازرونی، نسترن اسماعیل بیگی، سعید سرایی میدان ورودی پارک آب و آتش تهران در ورود…

آپارتمان ۲۱۰ مهرشهر

معماران: مهندسین مشاور نگین شهر آینده | علی نقوی نمینی مکان: مهرشهر، کرج، ایران مساحت: ۲۵۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۳ تیم طراحی: امیر لکپور، نسترن اسماعیل بیگی، محمدتقی دیبایی، خورشید مظاهری، مرضیه مهرپو آپار…

آپارتمان ۲۰۴ مهرشهر

معماران: مهندسین مشاور نگین شهر آینده | علی نقوی نمینی مکان: مهرشهر، کرج، ایران مساحت: ۳۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۳ تیم طراحی: خورشید مظاهری، امیرسیاوش قربانی جزی، مرضیه مهرپو، جواد ناصری آپارتمان ۲۰۴ مهرشه…