خانه الهیه

معماران: مهندسان مشاور معمار نقش ازل | هادی ندیمی مکان: الهیه، تهران، ایران مساحت زمین: ۴۵۰ مترمربع سال: ۱۳۸۲-۱۳۸۰ عکس: محمد حسن اتفاق، روح االله موحدی خانهٔ الهیه محل زندگی سه خانواده از یک فامیل است…