ساختمان تجاری و اداری زعفرانیه

معماران: مهندسین مشاور عمارت خورشید | بهروز منصوری مکان: تهران، ایران مساحت زمین: ۸۵۳ مترمربع مساحت زیربنا: ۴۴۱۱ مترمربع سال: ۱۳۹۶-۱۳۹۳ همکاران طرح: سهراب غلامی، ساره محمدی، مهستا محفوظی، نگار طباطبای…