کارخانه توسن تجهیز

معماران: دفتر منظر بوم نقش | شهاب میرزائیان مهابادی، احسان نادری مکان: پارک فناوری پردیس، تهران، ایران مساحت: ۷۵۰ مترمربع سال: ۱۳۹۵-۱۳۹۳ تیم طراحی: محمد ابراهیم تاجیک، امید محمدی، کسری شفیع زاده، حسین…