میدان ورودی پارک آب و آتش تهران

معماران: مهندسین مشاور نگین شهر آینده | علی نقوی نمینی مکان: تهران، ایران مساحت: ۳۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۱ تیم طراحی: فرشاد کازرونی، نسترن اسماعیل بیگی، سعید سرایی میدان ورودی پارک آب و آتش تهران در ورود…