مجموعه آموزشی فضیلی

معماران: دفتر معماری طرح اول | محمد شماعی زاده، شیرین شریف فر مکان: اصفهان، ایران مساحت زمین: ۴۳۵۰ مترمربع مساحت کل: ۷۲۵۰ مترمربغ سال: ۱۳۸۷ تیم طراحی: شهاب شماعی زاده، محمد سعید معاوی، نوید ملکوتی، سع…

نمازخانه صفه اصفهان

معماران: دفتر معماری و شهرسازی حامد فتوت | حامد فتوت مکان: اصفهان، ایران مساحت: ۶۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴ تیم طراحی: علیرضا نایینی، ندا واقعی عکس: تحسین بلدی، صدف خادم بهشتی موقعیت قرارگیری پروژه که در پا…

نمازخانه باغ رضوان اصفهان

معماران: دفتر معماری و شهرسازی حامد فتوت | حامد فتوت مکان: اصفهان، ایران مساحت: ۳۵۰ مترمربع سال: ۱۳۹۰ تیم طراحی: آزاده صدری، سمانه مشکل گشا عکس: تحسين بلدی عوامل گوناگونی را می توان در شکل‌گيری ايده‌ی…

موزه پانورامای تهران

معماران: دفتر طراحی دایره مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۰۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴-۱۳۹۰ منبع: سایت دفتر دایره، architizer…