ساختمان اداری نیایش

معماران: استودیو بهزاد اتابکی | بهزاد اتابکی مکان: تهران، ایران مساحت: ۳۲۵۸ مترمربع مساحت زمین: ۴۷۶ مترمربع سال: ۱۳۹۲ تیم طراحی: سهیل کرجانی، ساینا افشار، حامد سرحدی، بهناز اتابکی، محمدرضا بادله عکس: …

ساختمان اداری آصف

معماران: دفتر معماری بوژگان | حامد بدری احمدی مکان: تهران، ایران سال: ۱۳۹۲ تیم طراحی: شیوا هنرور، نسیم محمدی…

ساختمان اداری نیک بسپار

معمار: امیر شهراد مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۵۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴ همکاران طراحی: صدف قناویزباف، موسی عزیزی ارائه گرافیکی: ساناز گودرزی، زهرا حیاتی عکس: حسین فراهانی منبع: architizer، سایت استودیو کاو…

ساختمان اداری گلستان

معماران: مرتضی رهبر، احسان حتمی مکان: تهران، ایران سال: ۱۳۹۳ مدیر ساخت و اجرا: کاظم کاظم زاده ساخت و اجرا: مجید نوحی مشاور سازه: امید پاشافر مشاور تاسیسات مکانیکی: حسین شاه نظری مشاور تاسیسات الکتریکی…