مجموعه آموزشی فضیلی

معماران: دفتر معماری طرح اول | محمد شماعی زاده، شیرین شریف فر مکان: اصفهان، ایران مساحت زمین: ۴۳۵۰ مترمربع مساحت کل: ۷۲۵۰ مترمربغ سال: ۱۳۸۷ تیم طراحی: شهاب شماعی زاده، محمد سعید معاوی، نوید ملکوتی، سع…

باغ اوتیسم

معماران: گروه معماری حجم سبز | محسن جعفری، احسان محمدی، علی بصیری مکان: اصفهان، ایران مساحت زمین: ۴۰۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۷۰۰ مترمربع سال:۱۳۹۶ همکاران طراحی: سعیده هاشم زاده، مسعود قاسمی عکس: فرشید…

دبستان حق‌پناه

معماران: گروه طراحی فضا، رویداد، شهر | محمد عرب، مینا معین‌الدینی مکان: اصفهان، ایران مساحت زمین: ۳۰۰۰ مترمربع مساحت زیر بنا: ۱۷۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۱ تیم پروژه: الهه حاج‌دایی فرایند طراحی مدرسه حق پناه…