آپارتمان مسکونی دانیال

معمار: رضا صیادیان مکان: تهران، ایران سال ساخت: ۲۰۱۲ مساحت: ۱۳۴۴ مترمربع معمار همکار: حمید رضا زرم آریا سازه: محمد فتحی عکس: علیرضا بهپور…