نوسازی خانه کاوه

معماران: مهندسین مشاور طرح و معماری پرگار | بهزاد حیدری، شیرین صمدیان مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۴۰۰ مترمربع سال : ۱۳۹۱ طراح همکار: سالومه محمدی عکس: حسین فراهانی، مهرداد عمرانی…