ساختمان اداری جی

معماران: دفتر معماری سرسایه | بهنام سفیدی مکان: اصفهان، ایران مساحت: ۱۱۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۵ همکار طراحی: هنگامه اکبری…

دفتر مرکزی اسنپ

معماران: گروه کیوب مکان: تهران، ایران مساحت: ۷۳۹ مترمربع سال: ۱۳۹۶ عکس: استودیو دید…

ساختمان اداری نیایش

معماران: استودیو بهزاد اتابکی | بهزاد اتابکی مکان: تهران، ایران مساحت: ۳۲۵۸ مترمربع مساحت زمین: ۴۷۶ مترمربع سال: ۱۳۹۲ تیم طراحی: سهیل کرجانی، ساینا افشار، حامد سرحدی، بهناز اتابکی، محمدرضا بادله عکس: …

ساختمان اداری آصف

معماران: دفتر معماری بوژگان | حامد بدری احمدی مکان: تهران، ایران سال: ۱۳۹۲ تیم طراحی: شیوا هنرور، نسیم محمدی…

ساختمان اداری نیک بسپار

معمار: امیر شهراد مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۵۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴ همکاران طراحی: صدف قناویزباف، موسی عزیزی ارائه گرافیکی: ساناز گودرزی، زهرا حیاتی عکس: حسین فراهانی منبع: architizer، سایت استودیو کاو…