پنجره دوران

معمار: آزاده عزیزی مکان: جماران، نیاوران، تهران، ایران مساحت زیربنا و زمین پروژه: ۲۵۰ مترمربع سال: ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تیم طراحی: شاهین ارجمند، کاوه همتیان محمد نژاد تیم اجرایی: آزاده عزیزی، سعید شیرازی عکس: مح…