ویلا آسارا

معمار: جعفر لطف الهی مکان: آسارا، کرج، ایران مساحت: ۲۹۵ مترمربع سال: ۱۳۹۰-۱۳۹۲ سازه:  محمد ابراهیمی تاسیسات برقی:  محمد فرمند تاسیسات مکانیکی:  اصغر سعادتی مجریان:  محرم احمدی ، اصغر احمد پور،  عبدالل…