خانه شماره ۳

معماران: دفتر معماری شار | احمد قدسی‌منش مکان: شیراز، ایران مساحت: ۷۵۰ مترمربع سال: ۱۳۹۶ همکار طراحی: مریم ناظم‌البکاء عکس: پرهام تقی‌اف منبع: آرک دیلی…