ارسی‌ خانه

معماران: استودیوی معماری کیوانی و همکاران | نیما کیوانی، سینا کیوانی مکان: تهران، ایران مساحت زمین: ۳۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۱۴۰۹ مترمربع سال: ۱۳۹۴-۱۳۹۲ تیم طراحی: لادن مستوفی، اکبر خلج عکس: پرهام تق…