ساختمان مسکونی پارک

معماران: استودیو بهزاد اتابکی | بهزاد اتابکی مکان: سعادت‌آباد، تهران، ایران مساحت: ۴۱۹۵ مترمربع سال: ۱۳۹۶ تیم طراحی: محمدرضا بادله، گلشن نریمانی، آرزو زارع‌دار، یاسمن لشگری عکس: پرهام تقی‌اف، بهزاد ات…

ساختمان اداری نیایش

معماران: استودیو بهزاد اتابکی | بهزاد اتابکی مکان: تهران، ایران مساحت: ۳۲۵۸ مترمربع مساحت زمین: ۴۷۶ مترمربع سال: ۱۳۹۲ تیم طراحی: سهیل کرجانی، ساینا افشار، حامد سرحدی، بهناز اتابکی، محمدرضا بادله عکس: …