آپارتمان مسکونی شماره ۵۵

معماران : استودیو معماری مازیار جعفریه و همکاران | مازیار جعفریه، اصغر رنجی، امیررضا کریمی مکان : دروس، تهران، ایران مساحت: ۱۶۴۰ مترمربع سال : ۱۳۹۵…