طراحی داخلی فروشگاه زپتر

معماران: شرکت مهندسی باغ شهر پارس | امیرحمزه ثقفی ، دروباچ مکان: تهران، ایران مساحت: ۶۶ مترمربع سال: ۱۳۹۴ تیم طراحی: نیلوفر زرنگار، علیرضا ثقفی عکاس: آرش آشوری‌نیا یکی از پروژه هایی که در سال ۱۳۹۴ به …