ساختمان اداری شیشه کاوه

معمار: امیرعباس ابوطالبی مکان: تهران، ایران مساحت: ۲۸۸۵۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴ مشاور سازه: گروه آرتا ساخت سازه: شرکت باند معماری منظر: امیرعباس ابوطالبی مشاور نما: feal austria, rayners belgium طراحی انرژ…