سالن ورزشی نور مبین

معماران: دفتر تجربه بنیادین معماری | آرش نصیری، انسیه خمسه مکان: بسطام، سمنان، ایران مساحت: ۱۴۰۰ مترمربع سال: ۱۳۸۹ تیم پروژه: پیروز پارسازاده، معصومه مولایی، محمدحسین عظیمی، امیر نصیری عکس: آرش نصیری،…