مجتمع تجاری-اداری ولیعصر

معماران: مهندسین مشاور عمارت خورشید | بهروز منصوری مکان: تهران، ایران مساحت کل: ۹۷۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۰ طراحی این پروژه با رعایت سطح اشغال مجاز 40 درصد در ارتفاع و 80 درصد در طبقه همکف و اول به مساحت ک…

ساختمان تجاری و اداری زعفرانیه

معماران: مهندسین مشاور عمارت خورشید | بهروز منصوری مکان: تهران، ایران مساحت زمین: ۸۵۳ مترمربع مساحت زیربنا: ۴۴۱۱ مترمربع سال: ۱۳۹۶-۱۳۹۳ همکاران طرح: سهراب غلامی، ساره محمدی، مهستا محفوظی، نگار طباطبای…