موزه پانورامای تهران

معماران: دفتر طراحی دایره مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۰۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴-۱۳۹۰ منبع: سایت دفتر دایره، architizer…