پروژه مسکونی قاب

معماران: دفتر معمارى ويرا فرم | رضا جعفری مکان: قم، ایران سال: ۱۳۹۶ عکس: مرکز عکاسی معماری خشت و خیال تفکر غالب در این پروژه رسیدن به فضای به دور از هیاهوی بیرون و درون بنا بود که یکی از اصلی‌ترین آنه…