آپارتمان سفید

معماران: دفتر منظر بوم نقش | شهاب میرزائیان مهابادی، رامین قدس مکان: لواسان، تهران، ایران مساحت: ۸۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تیم طراحی: امیر سیاوش قربانی، امید محمدی، محمد ابراهیم تاجیک، کسری شفیعی‌زاد…