برج جام

معماران: مهندسان مشاور حرکت سیال | رضا دانشمیر، کاترین اسپریدونف مکان: تهران، ایران سال ساخت: ۲۰۱۰-۲۰۱۵ مساحت: ۶۴۰۰۰ مترمربع…

پردیس سینمایی ملت

معمار: مهندسان مشاور حرکت سیال | رضا دانشمیر، کاترین اسپریدونف مکان: تهران، ایران سال ساخت: ۱۳۸۷-۱۳۸۲ مساحت پروژه: ۶۰۰۰ مترمربع مهندس سازه: حمید باستانی پاریزی…