مرکز خرید پالادیوم

معمار: پدرام امن زاده مکان: زعفرانیه، تهران، ایران مساحت: ۱۵۰۰۰۰ مترمربع مساحت زمین: ۸۸۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مشاورین معماری: مرتضی ایزدی، فرزاد دلیری این مجموعه با زیربنای یکصدهزار متر مربع و ۲۱ ط…

مجتمع مسکونی باغ زعفرانیه

معماران : دفتر معماری الگو | مهران خوشرو مکان : زعفرانیه، تهران، ایران مساحت زمین: ۶۴۰۰ مترمربع زیربنا: ۳۵۰۰۰ مترمربع سال : ۱۳۸۹-۱۳۹۵…