مجموعه ورزشی سهیل

معماران: دفتر معماری تداوم پویا | رضا صیادیان، سارا کلانتری مکان: اکباتان، تهران، ایران مساحت زمین: ۵۵۰ مترمربع مساحت: ۵۰۰۰ مترمربع سال : ۱۳۸۶-۱۳۸۲ منبع: سایت دفتر تداوم پویا…

آپارتمان لواسان

معماران: دفتر معماری تداوم پویا | رضا صیادیان، سارا کلانتری مکان: عسلک، لواسان، تهران، ایران مساحت زمین: ۸۵۰ مترمربع مساحت: ۲۰۰۰ مترمربع سال : ۱۳۹۰-۱۳۹۲ آپارتمان لواسان منبع: سایت دفتر تدوام پویا…

آپارتمان سپهر

معماران: دفتر معماری تداوم پویا | رضا صیادیان، سارا کلانتری مکان: مرزداران، تهران، ایران مساحت زمین: ۳۵۰ مترمربع مساحت: ۹۶۰ مترمربع سال : ۱۳۹۰-۱۳۹۲ تیم طراحی: آرین اسپریدونف، حمیدرضا رزم‌آریا ارائه: ل…