سایه روشن

معمار: مهندسان مشاور معماری زما | رضا مفاخر مکان: ساری، ایران مساحت: ۱۲۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴ همکاران طراحی: شمسا مخبر،‌ سیمین رمضان پور ارائه: محمد امینیان، حامد سرحدی، تینا رکنی عکس: مسیح مستجران…