سالن ورزشی نور مبین

معماران: دفتر تجربه بنیادین معماری | آرش نصیری، انسیه خمسه مکان: بسطام، سمنان، ایران مساحت: ۱۴۰۰ مترمربع سال: ۱۳۸۹ تیم پروژه: پیروز پارسازاده، معصومه مولایی، محمدحسین عظیمی، امیر نصیری عکس: آرش نصیری،…

آپارتمان ژوان

معماران: دفتر منظر بوم نقش | شهاب میرزائیان مهابادی مکان: سمنان، ایران مساحت: ۹۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴-۱۳۹۱ تیم طراحی: محسن خانمحمدی، امیر سیاوش قربانی، علیرضا هوبخت طراحی آپارتمان ژوان سمنان به گونه ای …