ویلای شماره ۱، دهکده البرز

معمار: دفتر معماری سهراب رفعت | سهراب رفعت مکان: نور، ایران زیربنا: ۳۷۰ مترمربع مساحت زمین: ۸۰۰ مترمربع سال: ۱۳۸۵-۱۳۸۷ همکاران طراحی: محمدرضا موحدی، سالومه گلبابایی عکس: علی دقیق، پاشا وکیلی…