ساختمان مسکونی پلاک ۱

معماران: احسان نادری، سید شهاب مرعشی مکان: حکیمیه، تهران، ایران مساحت: ۱۶۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۷-۱۳۹۵ همکاران طراحی: رامین پورکیوان، علی افشار مهاجر، آیدا اقبالی، شادی حاجیان، ملیکا کمالی، محمدرضا مطیعیا…