آپارتمان لواسان

معماران: دفتر معماری تداوم پویا | رضا صیادیان، سارا کلانتری مکان: عسلک، لواسان، تهران، ایران مساحت زمین: ۸۵۰ مترمربع مساحت: ۲۰۰۰ مترمربع سال : ۱۳۹۰-۱۳۹۲ آپارتمان لواسان منبع: سایت دفتر تدوام پویا…

نمایندگی پرشیا خودرو، لواسان

معماران: مهندسان مشاور دیبان فرابوم | امیر یاری، رهام احمدیان، سارا بروجردی، دنیاناز ناظم، غزاله حنایی، مهسا اسماعیل پور مکان: لواسان، تهران، ایران سال: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ پروژه طراحی و بازسازی پرشیا خودرو لوا…

آپارتمان سفید

معماران: دفتر منظر بوم نقش | شهاب میرزائیان مهابادی، رامین قدس مکان: لواسان، تهران، ایران مساحت: ۸۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۲-۱۳۹۰ تیم طراحی: امیر سیاوش قربانی، امید محمدی، محمد ابراهیم تاجیک، کسری شفیعی‌زاد…