ویلای توسکا

معمار: محمدرضا کهزادی مکان: روستای توسکاتک، نوشهر، ایران مساحت: ۳۱۰ مترمربع سال: ۱۳۹۷ دستیار طراحی: محمد آقاجانی، مرتضی علی محمدی، ندا میرانی تیم طراحی: حسین آقایی، نیلوفر صادقی، سوگند شورج، مهتاب اذع…

ویلای سفید رستم

معمار: محمدرضا کهزادی مکان: تنکابن، ایران مساحت: ۲۶۰ مترمربع دستیار طراحی: محمد آقاجانی. مرتضی علی محمدی. ندا میرانی تیم طراحی: حسین آقایی. نیلوفر صادقی. سوگند شورج. مهتاب اذعانی. معظمه اشکوریان. بنیا…