فروشگاه لایکو

معماران: دفتر آدمون | شبیر موسوی، امیررضا فاضل، مهدی کلاهی مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۶-۱۳۹۷ همکاران طراحی: ابوالفضل خمسیه، مسعود الماسی، فرشاد حبیبی، علی رضا هاشم زاده، مجید معبود…

لابی سینما تیراژه دو

معماران: دفتر آدمون | امیررضا فاضل، شبیر موسوی، مهدی کلاهی مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۳۰ مترمربع سال: ۱۳۹۶ تیم پروژه: مسعود الماسی، فرشاد حبیبی موقعیت سینما به دلیل قرار داشتن در مجتمعی تجاری و عدم آد…

رستوران چوجی

معماران: دفتر آدمون | امیررضا فاضل، شبیر موسوی، مهدی کلاهی مکان: تهران، ایران مساحت: ۲۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۵ به دلیل افزایش جمعیت روز افزون تهران، اکثر پروژه های طراحی داخلی دیری نمی‌پاید که تغییر می‌کن…

ساختمان آجرپوش

معماران: دفتر آدمون | امیررضا فاضل، شبیر موسوی، مهدی کلاهی مکان: تهران، ایران مساحت: ۱۱۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴ یکی از کاراکترهای کلیدی معماری بومی ایران ، ایجاد حریم خصوصی در عین مدیریت نور و دید از فضای…