نمایندگی پرشیا خودرو، لواسان

معماران: مهندسان مشاور دیبان فرابوم | امیر یاری، رهام احمدیان، سارا بروجردی، دنیاناز ناظم، غزاله حنایی، مهسا اسماعیل پور مکان: لواسان، تهران، ایران سال: ۱۳۹۶-۱۳۹۵ پروژه طراحی و بازسازی پرشیا خودرو لوا…