پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

معماران: علی حمیدی مقدم | مهندسین مشاور روند هماهنگ مکان: تهران، ایران مساحت: ۲۱۰۰۰ مترمربع تیم طراحی: نیما فرزانه، ساینا مجیدی، محمد مجیدی، میعاد حفیظی، نسترن رسولیان، ناصر نقدی، منصور نقدی، امین فیض…