دفتر مرکزی اوج

معماران: استودیو معماری هرندی و هرندی | مهدی هرندی، هما هرندی، نیکو زیبایی فریمانی مکان: تهران، ایران مجری: محمد آریازاد مساحت زمین: ۳۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۷۶۰ مترمربع سال: ۱۳۹۸ ساختمان خانواده فیر…