دفتر مرکزی کهن سرام

معمار: دفتر هوبا طرح | هومن بالازاده مکان: تهران، ایران تیم طراحی: پریما جهانگرد، محسن طهماسبی، مصطفی داداش پور عکس: پرهام تقی‌اف، استودیو دید جستار روایی پروژه آجر عینکی آیا دانه‌بندی یک ساختمان می‌ت…

ساختمان اداری – تجاری ولیعهدی

معمار: دفتر معماری هوبا دیزاین | هومن بالازاده مکان: ایران، البرز، کرج همکاران طراحی: میثم احسانیان، محسن طهماسبی، پریما جهانگرد تاریخ: ۱۳۸۹-۱۳۹۴ مساحت زمین: ۴۴۰ مترمربع مساحت ساخته شده: ۵۵۰۰ مترمربع …