خانه تاریخی سعادت

معمار: پریسا منوچهری مکان: کاشان، ایران مساحت زمین: ۹۶۷ مترمربع مشاور و پیمانکار اجرا: اکبر حلی مشاور مرمت و ناظر میراث: حمیدرضا زیارتی عکس: حسین فراهانی…