ساختمان مسکونی دروس

معماران : گروه طراحی ارش بعد چهارم | علیرضا شرافتی، پانته‌آ اسلامی مکان : دروس، تهران، ایران مساحت زمین: ۱۰۴۰ متر مربع مساحت زیر بنا : ۴۴۷۰ متر مربع سال : ۱۳۹۱…

مجتمع تجاری ارگ

معماران : گروه طراحی ارش بعد چهارم | علیرضا شرافتی، پانته‌آ اسلامی همکاران: جویا جوانشاد، محسن طلوع شریفی طراحی اولیه: مهندسین مشاور ابنیه نواندیش مکان : تهران، ایران مساحت زیر بنا : ۷۸۰۰۰ متر مربع سا…