ساختمان اداری سرو

معماران: دفتر معماری امیراحمد رضایی و همکاران | امیراحمد رضایی مکان: قزوین، ایران مساحت زمین: ۳۰۳ مترمربع مساحت کل: ۲۳۶۳ مترمربع سال: ۱۳۹۸-۱۳۹۴ همکار طراحی: جواد تقی پور ارائه: محمدرضا پارسائیان عکس: …