ساختمان سیتی‌سنتر (قلب شهر) شاهین شهر اصفهان

معماران: دفتر معماری و شهرسازی حامد فتوت | حامد فتوت مکان: شاهین‌شهر، اصفهان، ایران تیم طراحی: نسیم احمدی، محمد رضا رضوانی، بهاره مجملی، ماندانا کیهانفر، پوریا علی عسگری، الناز خدادادی، سحر حسینی مساح…

نمازخانه صفه اصفهان

معماران: دفتر معماری و شهرسازی حامد فتوت | حامد فتوت مکان: اصفهان، ایران مساحت: ۶۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۴ تیم طراحی: علیرضا نایینی، ندا واقعی عکس: تحسین بلدی، صدف خادم بهشتی موقعیت قرارگیری پروژه که در پا…

نمازخانه باغ رضوان اصفهان

معماران: دفتر معماری و شهرسازی حامد فتوت | حامد فتوت مکان: اصفهان، ایران مساحت: ۳۵۰ مترمربع سال: ۱۳۹۰ تیم طراحی: آزاده صدری، سمانه مشکل گشا عکس: تحسين بلدی عوامل گوناگونی را می توان در شکل‌گيری ايده‌ی…