ویلای ونوش

معماران: دفتر معماری ۵۱-۳۵ | حمید عباسلو، عباس یاقوتی، ندا ادیبان راد مکان: ونوش، مازندران، ایران مساحت زمین : ۲۰۵۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۳۳۱ مترمربع سال: ۱۳۹۶-۱۳۹۳ همکار طراحی: محمدرضا آقایی  عکس: مح…