بازارچه چشم و چراغ

معماران: دفتر آبار | جواد خدایی مکان: مشهد، ایران مساحت: ۵۲۱ مترمربع مساحت زیربنا: ۲۶۵۴ مترمربع سال: ۱۳۹۷-۱۳۹۲ عکس: مصطفی دلبریان، علی حسینیان، استودیو دید معرفی و مسئله مشهد به­‌عنوانِ دومین کلانشهر …

خانه بزرگمهر

معماران : دفتر معماری تجربه زمان ما | هانیه علیزاده، محمود گنجی مکان : مشهد، ایران مساحت کل: ۵۲۵ متر مربع مساحت سایت پروژه: ۲۵۰ متر مربع سال : ۱۳۹۱-۱۳۹۴ عکس : محمود گنجی…