آپارتمان مسکونی شیمی گیاه «پشت و رو»

معماران: گروه معماری اشعری و همکاران | امیرحسین اشعری مکان: شیراز، ایران مساحت: ۲۰۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۹-۱۳۹۶ همکاران طراحی: زهرا جعفری، الناز امینی خانیمنی، احسان شبانی، زهرا رحیمی، احسان سرشناس اجرای …

مجموعه فرهنگی و سینمایی هنر شهر آفتاب

معماران: گروه معماری اشعری و همکاران | امیرحسین اشعری مکان: مجتمع خلیج فارس، شیراز، ایران سال: ۱۳۹۶ مساحت زمین: 7376 مترمربع مساحت کل: 10760 مترمربع تیم طراحی: زهرا جعفری، الناز امینی خانیمنی، امیر ای…

خانه مادری

معماران: گروه معماری اشعری و همکاران | امیرحسین اشعری مکان: شیراز، ایران سال: ۱۳۹۱ مساحت زمین: ۹۶ مترمربع مساحت کل: ۱۶۰ مترمربع همکاران طراحی: سید علی عطاران، زهرا جعفری تیم اجرا: برادران کمالی گرافیک…

موزه فرهنگ فارس

معماران: گروه معماری اشعری و همکاران | امیرحسین اشعری مکان: شیراز، ایران سال: ۱۳۹۶ مساحت: ۲۴۰ مترمربع همکار طراحی: زهرا جعفری سه بعدی: امیر ایراندوست حقیقی گرافیک: زهرا جعفری اجرا: محمد موذنی اجرای چو…

کافه داربست

معماران: گروه معماری اشعری و همکاران | امیرحسین اشعری مکان: مجتمع خلیج فارس، شیراز، ایران سال: ۱۳۹۷ مساحت: ۳۷۶ مترمربع تیم طراحی: زهرا جعفری، امیر ایرانی‌دوست حقیقی مطالعات: الناز امینی خانیمنی اجرا: …