دبستان حق‌پناه

معماران: گروه طراحی فضا، رویداد، شهر | محمد عرب، مینا معین‌الدینی مکان: اصفهان، ایران مساحت زمین: ۳۰۰۰ مترمربع مساحت زیر بنا: ۱۷۰۰ مترمربع سال: ۱۳۹۱ تیم پروژه: الهه حاج‌دایی فرایند طراحی مدرسه حق پناه…