پاویون درنگ

معماران: گروه معماری اشعری و همکاران | امیرحسین اشعری مکان: باغ عفیف‌آباد، شیراز، ایران سال: ۱۳۹۶ مساحت : ۱۶ مترمربع تیم طراحی: زهرا جعفری، امیر ایراندوست حقیقی، سعید جمالی، سحر قرایی، مریم دارابی، اح…

آپارتمان مسکونی صفری

معماران: گروه معماری اشعری و همکاران | امیرحسین اشعری مکان: شیراز، ایران سال: ۱۳۹۳ مساحت زمین: ۴۰۰ مترمربع مساحت کل: ۱۳۰۰ مترمربع تیم طراحی: زهرا جعفری، امیر ایرانی‌دوست حقیقی عکس: پرهام تقی‌اف، امیر …